background-image

Starten van een Naamloze vennootschap / NV

Het kapitaal van deze onderneming bestaat uit aandelen. Deze zijn altijd overdraagbaar en ook op de beurs te verhandelen. Dit is dus een groot verschil met bijvoorbeeld de besloten vennootschap.

Bij het oprichten van de nv gelden ongeveer dezelfde eisen, alleen het startkapitaal ligt enorm veel hoger. Het kapitaal dat minimaal ingebracht moet worden is namelijk 45.000 euro.

De aansprakelijkheid verschilt per persoon die deel uitmaakt van de vennootschap. Zo is een aandeelhouder maximaal de waarde van zijn aandeel kwijt. Een werknemer, bijvoorbeeld een directeur, kan nooit persoonlijk aansprakelijk worden gesteld. Dit laatste kan wel als blijkt dat een persoon zijn plichten niet is nagekomen of bijvoorbeeld enorm hoge bedragen heeft uitgegeven die niet op te vangen zijn en die zonder overleg zijn gebeurd. Dit is ter voorkoming dat er misbruik wordt gemaakt van het niet persoonlijk aansprakelijk zijn.

Wilt u een naamloze vennootschap oprichten, dan moet u deze aanmelden bij het Handelsregister. Zorg er wel voor dat u voldoende bent geïnformeerd over deze vennootschap, zodat u kiest voor de beste rechtsvorm in uw situatie.