background-image

Wat is MKB winstvrijstelling

In Nederland is het overgrote deel van de bevolking belastingplichtig en dient er over producten en ook over het inkomen belasting betaald te worden. Dit geldt niet alleen voor individuen, maar ook voor bedrijven. Een van de onderdelen waarover belasting afgedragen dient te worden, is over de gemaakte winst.

Om ervoor te zorgen dat dit soort belasting niet de spuigaten uitloopt en om het ondernemerschap aantrekkelijk te houden, is er een regeling in werking die lastenverlichting biedt aan bepaalde bedrijven. Deze regeling wordt ook wel de MKB winstvrijstelling genoemd en zorgt ervoor dat bedrijven die in aanmerking komen voor deze regeling 14% van hun winst mogen aftrekken alvorens de belasting wordt berekend over de winst.

Maximale tarief wordt steeds lager

De MKB winstvrijstelling mag worden toegepast nadat de ondernemersaftrek van de winst is afgehaald. De ondernemersaftrek bestaat uit een aantal posten die afgetrokken dienen te worden. Onder deze posten vallen bijvoorbeeld de startersaftrek en de zelfstandigenaftrek. Wanneer de winst met deze aftrekposten verminderd is dan kan de MKB winstvrijstelling worden toegepast.

Deze vrijstelling heeft wel een beperking en het maximale tarief dat afgetrokken mag worden in 2022 is 40%. Dit percentage wordt per jaar steeds iets minder, omdat er naar een nieuw stelsel met twee belastingschijven wordt toegewerkt.

De MKB winstvrijstelling kan nadelig uitpakken wanneer er geen winst wordt gedraaid

De MKB winstvrijstelling klinkt misschien vrij gecompliceerd wanneer je hier nog niet eerder mee te maken hebt gehad, maar het fijne is dat het proces geautomatiseerd is. Je hoeft je voor deze regeling dan ook niet aan te melden en de belastingdienst berekend de vrijstelling automatisch wanneer je hiervoor in aanmerking komt.

Het is echter wel belangrijk om rekening te houden met het feit dat mocht je onverhoopt geen winst draaien over een boekjaar de regeling alsnog toegepast kan worden en je hierdoor een minder voordelig belastingtarief betaalt, iets wat je natuurlijk te allen tijde wil voorkomen. De MKB winstvrijstelling is gelukkig ook van toepassing voor ZZP-ers die vaak dankbaar gebruik maken van deze welkome lastenverlichting.