background-image

Starten van een Maatschap

Zoals de naam al zegt richt je samen met 'maten' iets op. Dit kunnen bijvoorbeeld personen zijn die hetzelfde beroep uitoefenen, onder dezelfde naam. Zo ontstaat er een samenwerkingsvorm tussen twee of meer personen. Ieder kan een eigen inbreng hebben, bijvoorbeeld arbeid, goederen of geld.

Er zijn diverse specialisten die kunnen helpen bij het opstellen van een maatschapakte. Dit is niet verplicht voor deze rechtsvorm, maar wel aan te raden. Zo staat immers op papier wat de afspraken zijn en wat de rechten en plichten van iedere maat zijn. Ook de winstverdeling is een belangrijk punt om op papier te hebben staan.

Wilt u een maatschap oprichten, dan moet deze ingeschreven worden in het Handelsregister. Het is van belang te weten hoe en wanneer u aansprakelijk bent. In principe is iedereen voor een gelijk deel aansprakelijk, maar dit is niet zo als een maat onbevoegd handelt en hierdoor schade aanbrengt.

Bovendien betaalt ieder een eigen aandeel aan inkomstenbelasting over het deel van de winst dat hij of zij heeft. Iedere maat is dus voor de belastingdienst een zelfstandige ondernemer. Een maat is geen werknemer en moet dus apart zorgen voor goede verzekeringen.

Zorg voor goede informatie en duidelijke afspraken, zodat u niet in de problemen komt door bijvoorbeeld nalatigheid van uw maten in de maatschap.