background-image

Starten van een commanditaire vennootschap, CV

Aan de commanditaire vennootschap zijn beherende en stille vennoten verbonden. Ieder heeft zijn eigen rechten en plichten. Zo zijn de stille vennoten alleen financieel betrokken en zijn het de beherende vennoten, die de onderneming beheren en dus naar buiten treden namens de commanditaire vennootschap.

Er bestaat een vennootschapscontract dat opgesteld kan worden tussen vennoten. Voor de commanditaire vennootschap is dit niet verplicht, maar het is wel aan te raden om afspraken vast te leggen. Zo staat dan bijvoorbeeld op papier hoe de winstverdeling is.

Voor de beherende vennoot en de stille vennoot geldt een groot verschil in aansprakelijkheid. Zo zijn de beherende vennoten altijd aansprakelijk met hun privévermogen. De stille vennoten daarentegen kunnen alleen hun ingebrachte geld kwijtraken. Wel is het zo dat wanneer de stille vennoten als beherende vennoten naar buiten treden, zij wel aansprakelijk kunnen worden gesteld met hun privévermogen.

Beherende vennoten worden gezien als zelfstandige ondernemers en moeten daarom inkomstenbelasting over een deel van de winst betalen. Wel hebben zij recht op verschillende belastingfaciliteiten, zoals investeringsaftrek.

Kiest u voor de commanditaire vennootschap, zorg er dan voor dat u diverse afspraken op papier heeft staan. U komt dan nooit voor ongewenste verrassingen te staan.