background-image

Starten van een Besloten vennootschap / BV

Het kapitaal in de besloten vennootschap (bv) bestaat uit aandelen. De aandeelhouders hebben de aandelen in eigendom. Er is dus geen natuurlijke persoon bij deze rechtsvorm aanwezig, maar ze heeft wel dezelfde juridische status, rechten en plichten. Bij deze rechtsvorm is er een directeur in dienst.

Er zijn diverse statussen in de besloten vennootschap. Zo zijn de aandeelhouders de hoogste macht tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De directeur heeft de leiding over de dagelijkse gang van zaken in de bv. De aandelen staan op naam van de aandeelhouders en zijn niet vrij overdraagbaar. Dit houdt in dat een aandeelhouder een aandeel niet zomaar aan iemand kan verkopen. Dit moet eerst besproken worden in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders en vervolgens moeten de aandelen eerst aangeboden worden aan mede-aandeelhouders.

Om een bv op te kunnen richten, moet er een minimum kapitaal van 18.000 euro zijn. Dit kan zowel in natura als geld. Bovendien moet de bv ingeschreven worden in het handelsregister. Is dit niet gebeurd, dan zijn de bestuurders van de bv persoonlijk aansprakelijk indien er niet aan de verplichtingen voldaan kan worden.